Onderhoud maart 2018

Er is flink gezaagd en gekapt! De uitleg hiervoor op trefpunt groen eindhoven.

Toch jammer dat hierdoor de bosperceeltjes geen bosgevoel (gesloten bladerdak en kale ondergrond) meer geven.
Na klachten hierover een reactie van de beheerder, Frank Verhagen:

De kale bodem  is wel een signaal dat er een onnatuurlijke situatie is , gevolg van dichte aanplant en gebrek aan beheer erna. In de natuur zie je dat niet. Dus is die toestand ook niet in stand te houden, tenzij ik gericht daarop zou beheren door steeds net zo veel te dunnen dat het kronendak gesloten blijft, wat nogal kostbaar beheer is omdat er dan vaak en kleinschalig moet worden ingegrepen. Niet beheren is ook geen oplossing omdat door concurrentie tussen de bomen er steeds meer bomen af zullen sterven of omwaaien. En omdat er paden door de bosjes zijn aangelegd dien ik als beheerder ook te zorgen dat deze veilig zijn, dus dat er niet te veel of te zwaar dood hout in de bomen mag zitten.

Op termijn zal volgens mij een situatie ontstaan waarin we beide tevreden zijn, de bomen die over zijn gebleven zullen nog veel groter en breder worden, terwijl daaronder de struiklaag/kruidlaag de bodem zal vullen. Er ontstaat variatie in structuur en leeftijd van de beplanting en die situatie kan wel lang en veilig in stand worden gehouden, met relatief weinig ingrepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *