Water

Naast de herinrichting van het gebied voor recreatie en behoud cultuurhistorie heeft de gemeente ook plannen voor de waterhuishouding. Men wil namelijk het hemelwater niet meer door de riolering afvoeren maar in speciale “opvanggebieden”, zoals de aanschotse beemden, laten stromen. Zie hieronder een stukje uit het bestemmingsplan:

Water
In het plangebied worden 4 ‘waterbergingsgebieden’ ontwikkeld met een totaal volume van 25.000 m3 water:
Tussen de Huizingalaan en de Groote Beek wordt een helofyten- of rietfilter aangelegd. Het filter zorgt er voor dat het geborgen water wordt gezuiverd en de waterkwaliteit wordt verbeterd.
De Groote Beek wordt aan de zuidoostzijde circa 4 meter verbreed ten behoeve van waterberging.
Aan de zuidoostelijke kant van de Groote Beek wordt het reeds laaggelegen gebied omgevormd tot een nevengeul.
Stroomafwaarts van het stamriool ligt aan de oostelijke zijde van de beek een laaggelegen grasland dat als waterberging zal worden benut. Hiervoor is geen graafwerk nodig; er is dan ook geen ‘profiel’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *