Plannen, werk en nieuws

IVN wandelingen oktober 2020

Beste natuurliefhebbers,
Door de coronaproblemen hebben we onze natuurwandelingen met publiek dit voorjaar en zomer tot onze grote spijt moeten cancelen.

Nu de ergste problemen achter de rug zijn en hopelijk ook blijven, willen we weer voorzichtig gaan opstarten. Omdat we gehouden zijn aan de 1,5 meter maatregel van de overheid betekent dit wel dat we met kleine groepen moeten gaan lopen. Dat wil zeggen, maximaal 10 personen per gids.
Om die reden willen we nu ook gaan werken met verplichte aanmelding vooraf.
Dus als u met ons mee wilt verzoeken wij u om dit te melden via e-mail op ivn.vev@gmail.com. Wij verzoeken u daarbij om uw naam op te geven, welke wandeling u wilt lopen (datum en locatie) en met hoeveel personen u wilt komen. Toewijzing gebeurt in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

Het wandelprogramma kunt u vinden op onze website www.ivn.nl/vev.

Aanschotse beemden: zondag 4 en zondag 18 oktober; start om 10.00 uur aan einde parkeerterrein Toledolaan.

Wij verheugen ons erop u te zien en samen met u van de natuur te genieten.

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem

IVN wandelingen 2020 in de Aanschotse beemden

Natuurlijk gaan wij, natuurgidsen van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem, ook dit jaar weer met geïnteresseerden wandelen in de Aanschotse beemden.
Wij doen dit nu alweer voor het derde jaar en tot nu toe zijn de reacties positief geweest en is er ook sprake van een leuke opkomst.
We hebben er dus weer zin in.

Dit jaar gaan we drie keer lopen en wel op de zondagen 26 april, 28 juni en 4 oktober.
De wandeling van 26 april heeft als thema “vroege bloeiers en vogelzang” oftewel: voorjaar!

Een mooie tijd van het jaar waarin het groen zich in zijn mooiste tinten laat zien en veel dieren, vooral ook de vogels, bijzonder actief zijn.
Wij hopen u weer veel moois te kunnen laten zien en horen.
De wandelingen beginnen steeds om 10.00 uur en duren maximaal 2 uur. Startpunt is het einde van het parkeerterrein aan de Toledolaan.

Zet de data alvast in uw agenda !! Wij hopen op -weer- een goede opkomst.

Addy van Dijk, Femke Soontiëns, Adrie Jüngst en Jos de Bruijn

IVN wandelingen

wandelingen met IVN afdeling Veldhoven Eindhoven Vessem

Ook dit jaar weer zullen wij, natuurgidsen van IVN Veldhoven Eindhoven Vessem met geïnteresseerden gaan wandelen in de Aanschotse beemden.
Vorig jaar was er een grote opkomst en dat heeft voor ons bevestigd dat er veel belangstelling bestaat voor landschap en natuur. Dat doet ons vanzelfsprekend deugd.
Diegenen die vorig jaar mee zijn geweest zullen zich herinneren dat we vooral aandacht hebben besteed aan landschap en geschiedenis.
Dit jaar gaan we het wat anders doen: we willen de wandelingen als thema het seizoen meegeven waarbij we dan planten en dieren belichten die in dat seizoen opvallend zijn.
De wandeling met thema voorjaar zal plaatsvinden op zondag 5 mei. Op zondag 30 juni is het thema zomer en op zondag 22 september is het najaar aan de beurt.
De wandelingen beginnen om 10.00 uur en duren maximaal 2 uur. Startpunt is het einde van het parkeerterrein aan de Toledolaan.
Zet de data alvast in uw agenda! Wij hopen op – weer – een goede opkomst.

Addy van Dijk, Femke Soontiëns, Adrie Jüngst en Jos de Bruijn

IVN wandelingen

Beleef-de-seizoenen-wandelingen met IVN afdeling Best


Rondje Aanschotse Beemden in Eindhoven

winter: 7 maart 2019
lente: 6 juni 2019
zomer: 5 september 2019
herfst: 13 december 2019

Deze wandelingen met IVN gids zijn gratis voor IVN leden, niet leden € 2,50.

Mensen uit de buurt kunnen behalve op verzamelpunt te Best ook starten bij de Aanschotse Beemden zelf: parkeerplaats op het einde van de Toledolaan om 13:45 uur.

Meer info: IVN website Best

Onderhoud maart 2018

Er is flink gezaagd en gekapt! De uitleg hiervoor op trefpunt groen eindhoven.

Toch jammer dat hierdoor de bosperceeltjes geen bosgevoel (gesloten bladerdak en kale ondergrond) meer geven.
Na klachten hierover een reactie van de beheerder, Frank Verhagen:

De kale bodem  is wel een signaal dat er een onnatuurlijke situatie is , gevolg van dichte aanplant en gebrek aan beheer erna. In de natuur zie je dat niet. Dus is die toestand ook niet in stand te houden, tenzij ik gericht daarop zou beheren door steeds net zo veel te dunnen dat het kronendak gesloten blijft, wat nogal kostbaar beheer is omdat er dan vaak en kleinschalig moet worden ingegrepen. Niet beheren is ook geen oplossing omdat door concurrentie tussen de bomen er steeds meer bomen af zullen sterven of omwaaien. En omdat er paden door de bosjes zijn aangelegd dien ik als beheerder ook te zorgen dat deze veilig zijn, dus dat er niet te veel of te zwaar dood hout in de bomen mag zitten.

Op termijn zal volgens mij een situatie ontstaan waarin we beide tevreden zijn, de bomen die over zijn gebleven zullen nog veel groter en breder worden, terwijl daaronder de struiklaag/kruidlaag de bodem zal vullen. Er ontstaat variatie in structuur en leeftijd van de beplanting en die situatie kan wel lang en veilig in stand worden gehouden, met relatief weinig ingrepen.

Water

Naast de herinrichting van het gebied voor recreatie en behoud cultuurhistorie heeft de gemeente ook plannen voor de waterhuishouding. Men wil namelijk het hemelwater niet meer door de riolering afvoeren maar in speciale “opvanggebieden”, zoals de aanschotse beemden, laten stromen. Zie hieronder een stukje uit het bestemmingsplan:

Water
In het plangebied worden 4 ‘waterbergingsgebieden’ ontwikkeld met een totaal volume van 25.000 m3 water:
Tussen de Huizingalaan en de Groote Beek wordt een helofyten- of rietfilter aangelegd. Het filter zorgt er voor dat het geborgen water wordt gezuiverd en de waterkwaliteit wordt verbeterd.
De Groote Beek wordt aan de zuidoostzijde circa 4 meter verbreed ten behoeve van waterberging.
Aan de zuidoostelijke kant van de Groote Beek wordt het reeds laaggelegen gebied omgevormd tot een nevengeul.
Stroomafwaarts van het stamriool ligt aan de oostelijke zijde van de beek een laaggelegen grasland dat als waterberging zal worden benut. Hiervoor is geen graafwerk nodig; er is dan ook geen ‘profiel’